Privacyverklaring

Inleiding

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Met ‘we’, ‘wij’ of ‘ons’ bedoelen we:

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

Volièrebouw Gelderland
Eigenaar contact e-mailadres: info@volierebouwgelderland.nl

Ons bedrijf heeft te gelden als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de privacywetgeving. Wij zijn daarom verantwoordelijk voor de naleving van deze wetgeving als het gaat om uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens kunnen door u, als gebruiker, worden verstrekt wanneer u een account aanmaakt. Wij vragen enkel om gegevens die noodzakelijk zijn om een bestelling te behandelen. (Persoons-)gegevens die niet verplicht zijn hoeven niet ingevuld te worden.

Een deel van de gegevens wordt (tijdelijk) opgeslagen in cookies en/of sessies. Deze data is volledig anoniem en daarom niet te herleiden naar u als persoon of bedrijf. Hoe en waarom we gegevens verzamelen wordt beschreven onder het kopje ‘doeleinden’ en in de uitgebreide cookieverklaring.

Alle gegevens die wij verzamelen worden niet met derde partijen gedeeld.

Verwerkingsmethode, locatie en bewaartijd

Alle verzamelde gegevens worden verwerkt voor de specifieke doeleinden, die we hierna uitleggen. Deze gegevens worden met gebruik van computers en/of IT-tools opgeslagen en verwerkt. Wij hebben toegang tot deze gegevens en verwerken deze ook zelf. Wij vullen deze gegevens niet aan met informatie van derden.

De verzamelde en verwerkte gegevens worden, zolang als nodig, bewaard om de diensten van ons te verlenen.

Doeleinden

Functionele doeleinden

Wij verzamelen data van bezoekers en van klanten. Om onze diensten aan te kunnen bieden en overeenkomsten uit te kunnen voeren hebben we van klanten meer informatie nodig: onder andere een e-mailadres en/of telefoonnummer en/of adres is voor ons nodig om een aanvraag te kunnen behandelen. Deze informatie deelt u zelf met ons. In elk (aanvraag-)formulier hebben we aangegeven welke informatie noodzakelijk is om een aanvraag te kunnen behandelen. Deelt u die gegevens niet? Dan kunnen wij u niet helpen en zullen de gegevens in het formulier niet ingediend worden en ook niet bij ons terecht komen.

Een bezoek aan de website van Volièrebouw Gelderland blijft niet onopgemerkt. Gelukkig. Die gegevens gebruiken wij om onze website te verbeteren. Wij meten en volgen onder meer de bron van het bezoek en de bezochte pagina’s. Vrees niet: wij weten niet wie u bent. 

De gegevens die wij verzamelen vallen onder functionele scripts (zonder werkt de site niet), analyses en registratie van kliks, sessies en bezochte pagina’s. Deze informatie is niet te herleiden naar een specifiek persoon.

Gebruik van cookies

Zoals we onder ‘doeleinden’ beschreven gebruiken wij cookies om onze site te verbeteren. Welke cookies dat zijn, wat ze doen en hoelang ze bewaard worden in onze cookieverklaring.

Inzage en correctie

Als klant heeft u het recht op inzage in de gegevens die wij van u hebben. In de eerste plaats zijn dat gegevens die u zelf achterlaat of ingevuld heeft; als u bijvoorbeeld een bestelling heeft gedaan. U kunt vervolgens uw gegevens bij ons op locatie inzien.

U kunt Volièrebouw Gelderland vragen om inzicht in de gegevens die wij over u hebben of ze eventueel te laten verbeteren of verwijderen. Daarnaast kunt u een verzoek indienen tot beperking van verwerking of verzoeken om overdracht van uw gegevens. Een verzoek hiertoe kunt u indienen via de bovenstaande contactgegevens. We kunnen dan data wijzigen, anonimiseren, verwijderen of aanvullen. Bovendien vragen we u om een gegronde reden deze aanpassingen door te voeren. Omdat we misbruik willen tegengaan en willen voorkomen dat uw data in handen van anderen komen, zullen we u ook vragen om uzelf te legitimeren.

U heeft daarnaast het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor ook contact op via bovenstaande gegevens.

Klacht indienen

Als u een klacht heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken heeft u de mogelijkheid om deze klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Daarbij heeft uzelf de keuze om de klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthoudende autoriteit, dan wel bij de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waar u gevestigd bent. Op de website van de toezichthoudende autoriteiten vindt u hierover meer informatie.

Wij werken graag uw eigen ontwerp uit om deze vervolgens voor u te vervaardigen.
Contact
 • Gevestigd te
  Doetinchem
 • Telefoon
  +31 (0) 640 201 402
 • E-mailadres
  info@volierebouwgelderland.nl
 • Webshop
  Bekijk webshop
Bedankt, uw bericht is door ons ontvangen. Wij nemen indien nodig zo spoedig mogelijk contact met u op.